Energetska efikasnost

Upravljanje energijom i pomoćnim sistemima.

Optimizacija potrošnje energije kao i smanjenje ispuštanja emisija gasova sa efektom staklene bašte u životnu sredinu kroz celi životni vek opreme:

  • Optimizacija dizajna, instalacija, upravljanja i održavanja opreme
  • Poboljšanje pouzdanosti energetske opreme (Energy management)
  • Rad sistema na najefikasniji način
  • Finansijske uštede kroz smanjenje potrošnje energije i troškova održavanja
  • Kontinuirano poboljšanje tehnologije održavanja