Vaši rashladni sistemi su naša briga

Uspostavili smo jedan od najvećih timova tehničara-servisera rashladne tehnike u regiji!

Ponosimo se s našim timom za održavanje i servisiranje rashladnih uređaja i sistema (rashladnih agregata, rashladnih vitrina i komora, frižidera) koji je, kroz regionalne centre, rasprostranjen na području cele Srbije što nam omogućava brze interventne servise.

Pružamo kvalitetnu podršku sistemima koji imaju potrebu za redovnim servisima.

Uz sam servis i održavanje, svoje korisnike savetujemo i kod nabavke i odabira rashladnih sistema. Kroz svoju dugogodišnju tradiciju rada stekli smo poverenje i partnerske odnose sa dobavljačima, kako u Srbiji tako i u Evropi.