Energetska učinkovitost

Upravljanje z energijo in pomožnimi sistemi.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Optimizacija porabe energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v okolje v vsej življenjski dobi opreme:

  • Optimizacija dizajna, inštalacij, upravljanja in vzdrževanja opreme,
  • Izboljšanje zanesljivosti delovanja energetske opreme (»Energy Management«)
  • Najučinkovitejše delovanje sistemov
  • finančni prihranki z zmanjšanjem porabe energije in stroškov vzdrževanja
  • Neprestano izboljševanje tehnologije vzdrževanja.