Infrastrukturni FM

Infrastrukturni FM obsega vzdrževanje higiene notranjosti in zunanjosti objekta, delovnega prostora, površin, opreme in pripomočkov.

Ohranjanje  higiene notranjosti in zunanjosti objekta, delovnega prostora, površin, opreme, pripomočkov in izvajanje drugih infrastrukturnih storitev, kot so:

  • Čiščenje notranjih površin
  • Čiščenje zunanjih površin
  • Posebna čiščenja
  • Generalno čiščenje
  • Hortikultura
  • DDD – dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija
  • selitve idr.