Tehnični FM

Tehnični FM obsega redno, preventivno in intervencijsko vzdrževanje vseh sistemov, ki so potrebni za obratovanje objekta.

Redno, preventivno in interventno vzdrževanje zajema:

  •  ZPP – zakonsko predpisani pregledi
  • HVAC – upravljanje in vzdrževanje tehničnih sistemov in strojnih inštalacij (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija)
  • Vzdrževanje elektroenergetskih inštalacij
  • Vzdrževanje objektov – notranje in zunanje (gradbeno obrtniška dela od temeljev do strehe)
  • Specializirani tehnični servisi
  • Upravljanje odpadnih vod in sistemov za odpadne vode
  • Upravljanje z garancijami
  • Pojasnila in svetovanje glede upravljanja objektov